KHIDMAT SOSIAL

Laman ini diwujudkan pada bulan April 2012 dan bertujuan untuk:

  1. Mengumpulkan bekas-bekas pelajar Kajian Khidmat Sosial UNIMAS di bawah Alumni Pelajar dan Pensyarah Kajian Khidmat Sosial. 
  2. Mengemaskini aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pensyarah dan pelajar-pelajar Kajian Khidmat Sosial.
  3. Menyediakan ruang kepada Alumni Pelajar dan Pensyarah Kajian Khidmat Sosial untuk menjalinkan hubungan silaturrahim dan berkenalan di antara satu sama lain seperti mengadakan perjumpaan dan aktiviti.
  4. Mengemaskini info dan isu mengenai khidmat sosial sama ada di dalam negara dan di luar negara.
  5. Menjadi medium untuk berkongsi pendapat dan mengadakan perbincangan mengenai isu yang berkaitan dengan khidmat sosial.
  6. Membekalkan maklumat kepada bakal-bakal pelajar khidmat sosial pada sesi-sesi akan datang.
  7. Menyediakan pautan kekosongan pekerjaan (job vacancy) untuk graduan Kajian Khidmat Sosial.


EMPOWER THE RIGHT.WE SHARE WE CARE

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...